Povratak na listu javnih nabavki


61/14
Javna nabavka male vrednostu usluga - usluga servisa, popravke i ispitivanja dizalica u objektima preduze?a

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda 03.02.2015.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 03.02.2015.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 03.02.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 03.02.2015.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru