Povratak na listu javnih nabavki


1/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 02.02.2015.