Povratak na listu javnih nabavki


1/15
Javna nabavka male vrednosti usluga-Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 02.02.2015.