Povratak na listu javnih nabavki


63/14
Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge u oblasti ivotne sredine

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru