Povratak na listu javnih nabavki


64/14
Javna nabavka male vrednosti-Usluga izrade projektno-tehni?ke dokumentacije za potrebe unapre?enja telekomunikacionog sistema

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru