Povratak na listu javnih nabavki


64/14
Javna nabavka male vrednosti-Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe unapređenja telekomunikacionog sistema

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru