Povratak na listu javnih nabavki


65/14
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga havarijskog odravanja transformatorskih stanica i energetskih kablova

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru