Povratak na listu javnih nabavki


60/14
Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka gra?evinskog materijala.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru