Povratak na listu javnih nabavki


31/14-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge odravanja teretnih vozila i radnih maina u otvorenom postupku

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda 15.12.2014.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 15.12.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 15.12.2014.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
2.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru za Partiju 1.