Povratak na listu javnih nabavki


30/14-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara- nabavka alata u otvorenom postupku

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda 30.12.2014.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 30.12.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
2.Pitanja i odgovori
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 30.12.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude 30.12.2014.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru