Povratak na listu javnih nabavki


53/14
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga havarijskog odravanja transformatorskih stanica i energetskih kablova

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda 04.12.2014.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 04.12.2014.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 04.12.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 04.12.2014.
Obavetenje o obustavi postupka
1.Obavetenje o obustavi postupka