Povratak na listu javnih nabavki


45/14
Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga servisa i popravki alatnih maina u mainskoj radionici

poziv za podnosenje ponuda
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda 28.11.2014.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 28.11.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 28.11.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude 28.11.2014.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru