Povratak na listu javnih nabavki


27/14-S
Javna nabavka velike vrednosti radova-izvođenje radova na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvorištu ,,Petrovaradinska ada,,-jedan bunar BHD-1 sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnosenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda 14.11.2014.
Konkursna dokumentacija
3.Druga izmena konkursne dokumentacije 25.11.2014.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
2.Drugo obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 25.11.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru