Povratak na listu javnih nabavki


46/14
Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezisekcije kanalizacione mree i objekata koji pripadaju JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad

Poziv
1.Poziv
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru