Povratak na listu javnih nabavki


24/14-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka pumpnih agregata

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 31.10.2014.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 31.10.2014.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru