Povratak na listu javnih nabavki


44/14
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka ure?aja za o?itavanje vodomera

Poziv za podnoenje ponuda
3.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda 17.10.2014.
Konkursna dokumentacija
3.Izmenjena ?onkursna dokumentacija-druga izmena 17.10.2014.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 13.10.2014.
2.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 17.10.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovor 1
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru