Povratak na listu javnih nabavki


22/14-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge servisa i popravke pumpnih agregata

Poziv za podnoenje ponuda
4.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda 19.11.2014.
Konkursna dokumentacija
6.Peta izmena konkursne dokumentacije 19.11.2014.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
4.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 19.11.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovor 1
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude
4.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 19.11.2014.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru za partiju 1.
2.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru za partiju 2.