Povratak na listu javnih nabavki


22/14-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge servisa i popravke pumpnih agregata

Poziv za podnošenje ponuda
4.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda 19.11.2014.
Konkursna dokumentacija
6.Peta izmena konkursne dokumentacije 19.11.2014.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
4.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 19.11.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovor 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
4.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 19.11.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1.
2.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2.