Povratak na listu javnih nabavki


41/14
Javna nabavka male vrednosti usluga- usluge pravnih saveta

poziv za podnosenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 02.10.2014.
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 02.10.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru