Povratak na listu javnih nabavki


39/14
Servisiranje telefonskih centrala panasonic i prate?e opreme za period od godinu dana

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.obavetenje o zaklju?enom ugovoru