Povratak na listu javnih nabavki


12/14
Nabavka sredstava za dezinfekciju vode

Poziv za podnošenje ponuda
2.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Konkursna dokumentacija
Odgovor na postavljena pitanja
1.Odgovor na postavljena pitanja
2.Odgovor na postavljena pitanja
3.Odgovor na postavljena pitanja
4.Odgovor na postavljena pitanja
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
1.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru
2.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava-partija 1