Povratak na listu javnih nabavki


12/14
Nabavka sredstava za dezinfekciju vode

Poziv za podnoenje ponuda
2.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Konkursna dokumentacija
Odgovor na postavljena pitanja
1.Odgovor na postavljena pitanja
2.Odgovor na postavljena pitanja
3.Odgovor na postavljena pitanja
4.Odgovor na postavljena pitanja
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
1.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru
2.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru za Partiju 1.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava-partija 1