Povratak na listu javnih nabavki


21/14-S
Usluga odravanja stanica za dohlorisanje-hlorogen

Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka
Konkursna dokumentacija
3.Druga izmenjena konkursna dokumentacija 18.08.2014. br.jn 21-14-s
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
2. Drugo obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 18.08.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude
2.Drugo obavetenje o produenju roka za podnoenje ponude 15.08.2014.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru