Povratak na listu javnih nabavki


20/14-S
Javna nabavka velike vrednosti radova- Hidrogeoloka istraivanja sa izgradnjom i opremanjem buenih probno eksploatacionih bunara na Ratnom ostrvu - prva faza u otvorenom postupku

Poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 21.07.2014.
1.Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije 21.07.2014.
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru