Povratak na listu javnih nabavki


28/14
Javna nabavka male vrednosti usluga- Usluge koenja i odravanja zelenih povrina

poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru