Povratak na listu javnih nabavki


17/14-S
Nabavka ra?unarske i prate?e opreme

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 25.07.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
2.Pitanja i odgovori
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 25.07.2014.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru