Povratak na listu javnih nabavki


24/14
Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mreže i objekata koji pripadaju JKP 'Vodovod i kanalizacija' Novi Sad

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odgovor na postavljena pitanja
1.Odgovor na postavljena pitanja
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obavestenje o ponistavanju postupka javne nabavke
1.Obavestenje o ponistavanju postupka javne nabavke