Povratak na listu javnih nabavki


24/14
Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mree i objekata koji pripadaju JKP 'Vodovod i kanalizacija' Novi Sad

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odgovor na postavljena pitanja
1.Odgovor na postavljena pitanja
obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
Obavestenje o ponistavanju postupka javne nabavke
1.Obavestenje o ponistavanju postupka javne nabavke