Povratak na listu javnih nabavki


18/14-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka vodomera u otvorenom postupku

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
2.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
3.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 19.11.2014.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru