Povratak na listu javnih nabavki


18/14-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka vodomera u otvorenom postupku

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
2.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
3.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
2.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 19.11.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru