Povratak na listu javnih nabavki


26/14
Javna nabavka male vrednosti usluga- usluge preventivne zdravstvene zatite radnika

poziv za podnosenje ponuda
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda 20.06.2014
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 20.06.2014.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 20.06.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 20.06.2014.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru