Povratak na listu javnih nabavki


22/14
Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS Štrand,PS Tatarsko brdo,PS Institut,PS u Ledincima (Srebro,Lovački dom,kod Crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Mošina vila)

poziv za podnosenje ponuda
1.poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obavestenje o zaključenom ugovoru
1.obavestenje o zaključenom ugovoru