Povratak na listu javnih nabavki


22/14
Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga periodi?ne kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS trand,PS Tatarsko brdo,PS Institut,PS u Ledincima (Srebro,Lova?ki dom,kod Crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Moina vila)

poziv za podnosenje ponuda
1.poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obavestenje o zaklju?enom ugovoru
1.obavestenje o zaklju?enom ugovoru