Povratak na listu javnih nabavki


12/14-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara- Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala u otvorenom postupku

Poziv
2.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda 26.09.2014.
Konkursna dokumentacija
3.Izmenjena konkursna dokumentacija 26.09.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
2.Pitanja i odgovori 2
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 16.06.2014.
2.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 26.09.2014.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 18.06.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru