Povratak na listu javnih nabavki


21/14
Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka hidroinstrumenata (manometri,sigurnosni ventili i dr.)

poziv za podnosenje ponuda
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda 02.06.2014.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 02.06.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 02.06.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru