Povratak na listu javnih nabavki


21/14
Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka hidroinstrumenata (manometri,sigurnosni ventili i dr.)

poziv za podnosenje ponuda
2.Izmena poziva za podnošenje ponuda 02.06.2014.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 02.06.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 02.06.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru