Povratak na listu javnih nabavki


13/14
Monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta povrinske vode Dunava

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
Obavetenje o ponitavanju postupka javne nabavke
1.Obavetenje o ponitavanju postupka javne nabavke
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru