Povratak na listu javnih nabavki


13/14
Monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode Dunava

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o poništavanju postupka javne nabavke
1.Obaveštenje o poništavanju postupka javne nabavke
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru