Povratak na listu javnih nabavki


13/14-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga- usluge odravanja putni?kih vozila u otvorenom postupku

Poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru