Krađa vode je krivično delo!

Novi Sad godinama unazad ima veliki problem sa nelegalnim priključivanjem objekata na legalno izgrađenu vodovodnu mrežu. Svake godine stručne službe JKP “Vodovod i kanalizacija” evidentiraju više od 200 pokušaja nelegalnog priključivanja na vodovodnu mrežu.

Legalno priključenje je moguće samo ukoliko postoji izgrađena legalna vodovodna mreža, kao i da su objekti legalni ili u postupku legalizacije. Takvih, legalnih priključaka, u Novom Sadu ima oko 50 000.

Kada su u pitanju nelegalna priključenja na legalno sagrađenu vodovodnu mrežu, a posebno na magistralne cevovode, takvi priključci se u zakonskoj proceduri i uz saradnju sa Komunalnom inspekcijom, odmah isključuju, a Inspekcija podnosi prijavu protiv odgovornih lica. Naglašavamo da se ovakvim načinom priključenja izazivaju veliki gubici na sistemu i direktno se ugrožava vodosnabdevanje legalno priključenih potrošača.

Podsećamo da je krađa vode krivično delo i da će JKP “Vodovod i kanalizacija” preduzeti sve neophodne mere kako bi se sankcionisali svi takvi pokušaji.

Prethodnih dana stanovnici naselja Karagača u Petrovaradinu su dovedeni u zabludu od strane NN lica koja su nelegalno izgradila vodovodnu mrežu u jednom delu ovog naselja, te navela stanovnike ovog dela grada da im plaćaju priključak. Pri tom su pokušana dva nelegalna priključenja na magistralne cevovode za Petrovaradin i Sremske Karlovce koja su po hitnoj proceduri sankcionisana.

Ovom prilikom apelujemo na stanovnike Karagače, kao i na sve stanovnike Novog Sada i svih prigradskih naselja da ne nasedaju na ovakve podvale i da sve informacije u vezi sa izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže mogu dobiti u našem Kontakt centru koji se nalazi u prizemlju Spensa ili na broj telefona 0800/333-021. Takođe, na isti broj telefona ili na e-mail adresu anonimne@vikns.rs mogu se prijaviti nelegalni priključci vode.

Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 07.09.2017.

EnglishGermanRussianSerbian