Kontrola kvaliteta

U JKP-u „Vododvod i kanalizacija“ Novi Sad implementiran je i sertifikovan Integrisani menadžment sistem koga čine: sistem menadžmenta kvalitetom, sistem menadžmenta životnom sredinom, sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i sistem upravljanja bezbednošću vode, koji su zasnovani na zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, standarda SRPS OHSAS 18001:2008 (koji je u tranziciji na SRPS ISO 45001:2018) i HACCP sistemu.
Hemijska laboratorija pijaćih voda akreditovana je od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, dok je Kontrolno telo tipa C akreditovano za kontrolisanje i overavanje vodomera prema SRPS ISO/IEC 17020:2012.
U toku 2018. godine očekuje se sertifikacija sistema prema standardu SRPS ISO EN 50001:2012, a uskoro i prema SRPS ISO/IEC 27001:2014.

PRIGOVORI I ŽALBE


Žalbe poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 07:00 do 14:30 časova.
Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
Prigovor/žalbu popunjava pravno ili fizičko lice sa kojim je o predmetnom poslu potpisan ugovor.
Žalbe poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 07:00 do 14:30 časova.

Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
Prigovor/žalbu popunjava pravno ili fizičko lice sa kojim je o predmetnom poslu potpisan ugovor.
Žalbe poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 07:00 do 14:30 časova.

Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
EnglishGermanRussianSerbian