ЈНВВ – Услуге интернет провајдера, отворени поступак