ЈНВВ- Услуге интернет провајдера, отворени поступак