ЈНВВ – Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације , отворени поступак

Ознака: 27/20-С

Датум објављивања: 11.06.2020.

Рок за подношење понуда: 13.07.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 27 20 С

Конкурсна документација 27 20 С

EnglishGermanRussianSerbian