ЈНВВ -Набавка уља, мазива и антифриза, отворени поступак

Ознака: 10/20-С

Датум објављивања: 03.03.2020.

Рок за подношење понуда: 02.04.2020. do 10:00h

Позив за подношење понуда 10 20 С

Конкурсна документација 10 20 С

Додатно појашњење 10 20 С

EnglishGermanRussianSerbian