ЈНВВ – Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације, отворени поступак

Ознака: 08/20-С

Датум објављивања: 03.02.2020.

Рок за подношење понуда: 18.02.2020. do 10.30h

Позив за подношење понуда 08 20 С

Конкурсна документација 08 20 С

Одлука о додели уговора 08 20 С

EnglishGermanRussianSerbian