JNVV Izvođenje radova na sanaciji bunara BHD 8 na izvorištu „Ratno ostrvo“, utiskivanjem novih drenova, sa nabavkom i ugradnjom materijala – otvoreni postupak

Oznaka: 09-I/19

Datum objavljivanja: 05.11.2019.

Rok za podnošenje ponuda: 05.12.2019. do 12.30h

Poziv za podnošenje ponuda 09 I 19

Konkursna dokumentacija 09 I 19

Odluka o dodeli ugovora 09 I 19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09 19 I

EnglishGermanRussianSerbian