ЈНМВ – Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевниске радове, број јнмв 68/20

Ознака: 68/20

Датум објављивања: 31.07.2020.

Рок за подношење понуда: 10.08.2020. do 11.00h

Позив за подношење понуде 68 20

Конкурсна документација 68 20

EnglishGermanRussianSerbian