ЈНМВ – Набавка опреме за мерење неелектричних величина