ЈКП “Водовод и канализација” производи довољне количине натријум хипохлорита

ЈКП “Водовод и канализација” поседује капацитете да током пандемије коронавируса, осим за потребе Новог Сада и његове околине, произведе довољне количине дезинфекционог средства натријум хипохлорит у раствору од 1%. Још у марту 2020. године, у циљу спровођења дезинфекционе заштите најважнијих институција у држави, ЈКП “Водовод и канализација“ повећало је производњу и започело дистрибуцију овог средства за дезинфекцију осталих јавних простора и установа у држави.

У првом реду, као и од почетка пандемије, снабдевају се болнице и друге здравствене установе, као и објекти од стратешког значаја. Све остале организације, предузећа и установе којима је потребна одређена количина натријум хипохлорита могу да бесплатно позову Контакт центар предузећа на број 0800/333 021 и добију детаљније информације око испоруке.

У нормалним околностима натријум хипохлорит се користи за дезинфекцију воде, а ефикасан је и за дезинфекцију површина. Светска здравствена организација препоручује ово средство и за уништавање вируса корона. ЈКП “Водовод и канализација” здравственим установама и стратешким објектима испоручује количине које препоручи Републички фонд за здравствено осигурање. Од 1.000 литара концентрата могуће је добити 10.000 литара раствора за употребу.