Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала (I фаза – Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду) -друга фаза квалификационог поступка број 19-И/21

Ознака: 19-И/21

Датум објављивања: 03.02.2022.

Рок за подношење понуда: 14.02.2022. do 10.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 19-I-21

Одлука о додели уговора 19 И 21 17.02.2022.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 19 I 21

Контакт центар