– Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III–фаза), са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 14-И/22

Ознака: 14-И/2022

Датум објављивања: 21.09.2022.

Рок за подношење понуда: 03.10.2022. do 10.30h

Позив за подношење понуда 14-И-22

Одлука о додели уговора 14-И-22

Обавештење о закљученом уговору 14-И-22

Контакт центар