Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала, број 11-И/22, 2. фаза квалификационог поступка

Ознака: 11-И/22

Датум објављивања: 17.08.2022.

Рок за подношење понуда: 29.08.2022. do 10.30h

Poziv za podnosenje ponuda 11 I 22-

Odluka o dodeli ugovora 11 I 22 02.09.2022.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 11 I 21

Контакт центар