УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ ЗБИЈЕНОСТИ И АТЕСТ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 05-И-С/21

Ознака: 05-I-S/21

Датум објављивања: 22.04.2021.

Рок за подношење понуда: 05.05.2021. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 05-И-С-21

Одлука о додели уговора – 05-И-С-21

Обавештење о закљученом уговору 05-И-С-21

Контакт центар