Услуга израде техничке документације за реконструкцију затварачнице код моста Слободе у Новом Саду бр. 04-И-С/21

Ознака: 04-I-S/21

Датум објављивања: 07.04.2021.

Рок за подношење понуда: 15.04.2021. do 10.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 04-I-S-21

Odluka o dodeli ugovora 04-I-S-21

Обавештење о закљученом уговору 04-И-С-21

Контакт центар