ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ЧВОРИШТА И МОНТАЖНОГ ШАХТА НА ЦЕВОВОДУ СИРОВЕ ВОДЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ШТРАНД, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 01-И-С/21

Ознака: 01-I-S/21

Датум објављивања: 09.02.2021.

Рок за подношење понуда: 19.02.2021. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 01-И-С-21

Одлука о додели уговора – 01-И-С-21

Обавештење о закљученом уговору – 01-И-С-21

Контакт центар