Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 11-И/21

Ознака: 11-И/21

Датум објављивања: 21.06.2021.

Рок за подношење понуда: 01.7.2021. до 10,00

Позив за подношење понуда

Одлука o додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – 11-И-21

Контакт центар