ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ЛОКАЛИТЕТА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ, ПАРЦЕЛА 2284/1 КО НОВИ САД I, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 02-И-С/21

Ознака: 02-I-S/21

Датум објављивања: 12.03.2021.

Рок за подношење понуда: 22.03.2021. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 02-И-С-21

Одлука о додели уговора – 02-И-С-21

Обавештење о закљученом уговору – 02-И-С-21

Контакт центар