Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала бр. 06-И-С/21- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 06-I-S/21

Датум објављивања: 29.04.2021.

Рок за подношење понуда: 10.05.2021. do 11.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 06-I-S-21

Odluka o dodeli ugovora 06-I-S-21 14.05.2021.

Обавештење о закљученом уговору 06-И-С-21

Контакт центар